KULTUR

Det er vigtigt, med en fortsat styrkelse af arbejdet for vores Kulturelle Fællesskaber i Albertslund, som er båret af engagement, livsglæde og tolerance, hvor mennesker kan få inspiration og selv deltage aktivt.

En genskabning af ”events ved Rådhus-søen”, – kunne atter bringe et af byens smukke områder i fokus, når der kommer Open-Air-Film, små koncerter og børneteateroplevelser, – dette vil være et rigtig godt aktiv til by-midten.

Vi skal sikre, at vores spillested “Forbrændingen”, også i fremtiden kan være en vigtig del af vores lokale unges musikliv.

nges musikliv.

Kulturhuset Birkelundgaard

I april 2009 tog jeg initiativet til, at samle en gruppe kulturinteresserede borgere fra byen. Vi satte som mål, at undersøge mulighederne for at danne Foreningen ”Kulturhuset Birkelundgaard”, som kunne skabe forudsætningerne for et kunstnerisk og kulturelt samlingssted med varierende arrangementer for borgerne i Albertslund, samtidig ønskede vi at skabe grundlaget for at bevare og vedligeholde den smukke og arkitekttegnede gård ”Birkelund”.

Foreningen ”Kulturhuset Birkelundgaard” blev en realitet i august samme år, da vi afholdt stiftende generalforsamling, og hvor jeg blev valgt som foreningens 1. formand.

Her mødte ca 75 interesserede albertslundborgere op for at høre om – og eventuelt lade sige engagere, i den nye forening.

Og ”Kulturhuset Birkelundgaard”, dette skønne sted har, har nu i en lang årrække været kendt, som et vigtigt kulturelt samlingssted, med mange velbesøgte arrangementer og skabt et dynamisk kulturelt samlingssted, der tiltrækker mange af byens borgere.

Jeg vil selvfølgelig også i de kommende år have fokus på, at foreningen kan fortsætte det store frivillige arbejde.

Hjemmeside: “Kulturhuset Birkelundgaard”

 

Foreningshuset Roskilde Kro

Mange foreninger har i årenes løb haft deres gang på Roskilde Kro, tidligere kaldet spejdergården, – og Kroen har igennem mange år lidt en krank skæbne grundet manglende vedligeholdelse. Den gamle bygning har historisk værdi, ligger i et naturskønt område og har siden 2013 dækket behovet for et brugerdrevet foreningshus for de ca. 7 faste foreninger.

De sidste 4 år har kroen gennemgået en fantastisk renovering – og er med de frivilliges arbejdskraft, nu er blevet et dejligt frirum og et skønt sted at være aktiv – både inde og ude.

Jeg har i rigtig mange år haft stor interesse for Roskilde Kro og var i 2011 med-initiativ-tager til, at vi sammen med forvaltningen, dannede et Brugerråd med de 7 foreninger og nu begyndte arbejdet på, at få startet ”Foreningshuset Roskilde Kro”. Det blev en realitet i 2013, og kroen fremstår nu, som et attraktivt brugerdrevet hus. Der er stadig meget arbejde at gøre, men i fællesskab når vi langt.

Jeg blev i april 2017 valgt som formand og vil selvfølgelig forsat understøtte og hjælpe det store frivillige arbejde, med den fortsatte renovering samt bevarelse af huset, – til glæde for alle kroens brugere.

 

Toftegården

“Dyregården” er unik for byen, og denne perle skal bevares – de nedslidte bygninger renoveres og forholdene for dyrene optimeres.

Albertslund Posten Skrev, En kulturperle: Der er masser af muligheder i DyregårdenPubliceret i AP 30/10/17

 

 

Det er vigtigt, at vi Socialdemokrater og Albertslund Kommune fortsat understøtter frivilligheden og sørger for gode rammer hertil.


“STEM PERSONLIGT – det er DIN stemme der tæller”