IDRÆT OG SUNDHED

Idræt og fysisk udfoldelse er en afgørende forudsætning for en sund tilværelse.

Glæden og samværet ved at dyrke idræt er for alle aldersgrupper en grundlæggende kvalitet, – men idrætten udgør også en hjørnesten i arbejdet med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Heri bidrager Senior-idrætten også væsentligt til et godt socialt samvær, mere sundhed og en større livskvalitet og derfor har dette område selvfølgelig min fortsatte opbakning.

Vi har et rigtig godt idrætsliv rundt om i kommunen – hvor mange af vores børn og unge og ikke mindst familierne har deres daglige gang på f.eks. Albertslund Idrætsanlæg. Også rigtig mange seniorer dyrker deres idræt her, og da sundhed er en vigtig faktor hele livet, er det er vigtigt, at der i forbindelse med fysisk aktivitet tilbydes sund mad, som der gøres i Cafeen på Stadion. De gode kostvaner grundlægges jo allerede i barndommen, så derfor er det vigtigt, at kommunes børn og unge får optimale muligheder for ”det sunde liv” – herunder sund mad i forbindelse med, at de dyrker deres sport.

Albertslund Stadion, vores centrum for idrætten, skal gøres mere tidssvarende. Der er behov for en opprioritering, og i den sammenhæng skal vilkårene for idrætslivet forbedres. En udvidelse af lokalekapaciteten med den ny 3. hal, der indeholder et passende antal tilskuerpladser, er påtrængende.

Derfor bakker jeg selvfølgelig fortsat op om AIF og alle vores andre idrætsforeninger – og deres store arbejde for alle grupper i byen.

 

“STEM PERSONLIGT – det er DIN stemme der tæller”