FRILUFTSLIV

”Brobyggere mellem det folkeoplysende og friluftslivet”

Jeg ønsker, at vi Socialdemokrater skal være brobyggere mellem det folkeoplysende og friluftslivet ved at:

  • tilføre de grønne arealer flere rekreative værdier for borgerne, dette kan gøres ved at intensivere arbejdet for en større mangfoldighed i vores parker således, at borgerne i deres nærområdet kan opleve artsrigdommen gennem forskellige typer af dyr og planter.
  • styrke samarbejdet mellem borgere, foreninger og professionelle
  • understøtte en udbygning af samarbejdsflader mellem borgere, forvaltninger og institutioner

Vi i Albertslund er så privilegerede, at 60 % af vores arealer er skov eller bypark, så derfor giver det gode muligheder for at veksle mellem kultur og friluftsliv.

Vores naturområder kan gøres endnu mere attraktive gennem etablering af ”aktivitetsparker” for alle aldre, og derved få endnu flere brugere ud i naturen, – det kan være en spændende naturlegeplads, motionsredskaber af naturmaterialer eller en grejbank til undersøgelse af dyrelivet i fx i vandhuller.

Ligeledes kan det være et sted, hvor foreningerne får mulighed for at vise deres aktiviteter.

Et oplagt – om end noget ambitiøst – bud på en ny lege- og naturpark kunne på sigt være som ”Tusindårslegeparken” – et fantastisk område www.tusindaarslegeparken.dk

 

 

“STEM PERSONLIGT – det er DIN stemme der tæller”