FOLKEOPLYSNINGEN

Da det folkeoplysende arbejde er en grundlæggende del af den demokratiske forståelse i Albertslund, er det derfor vigtigt, at dette arbejde fortsat har optimale betingelser.

I vores by skal borgere i alle aldre kunne opleve, deltage og engagere sig i folkeoplysende aktiviteter af højeste kvalitet.
Vi vil gerne være kendt som en Foreningskommune med rummelighed for alle, samt fokus på den enkelte, derfor skal samarbejdet mellem kommunen og foreningerne fortsat styrkes, og de politiske prioriteringer på forenings- og kulturområdet, skal i videst muligt omfang tage udgangspunkt i dette samarbejde, samt samarbejdet foreningerne imellem.

Det er vigtigt, at vi tænker utraditionelt og at foreningerne/brugerne søges inddraget på relevante politiske områder, hvor foreningerne kan byde ind med praktisk erfaring og hjælp til opgaveløsning.

Jeg vil forsøge, at fastholde en årlig markering af det vigtige arbejde, der foregår i foreningerne fx en ”Foreningernes Dag”. På den måde synliggøres den mangfoldighed af aktiviteter, der foregår i vores by, og det vil skabe nysgerrighed og inspiration for borgerne og sammenhold foreningerne imellem.

Det er også vigtigt, at vi i kommende år sætter fokus på værdien af det store frivillige arbejde, der udføres i foreningerne, derfor har vi stiftet ”Foreningsprisen”, som gives til en forening, der igennem det foregående år har gjort sig fortjent til at blive hyldet. Med hæderen som Årets Forening følger 8.000 kr. – som overrækkes på Foreningernes Dag. Selvfølgelig er det mest den forening der modtager prisen, der skal hædres, men det er også en synliggørelse fra Folkeoplysningsudvalget og Kommunalbestyrelsen, at vi faktisk har opmærksomhed på, hvad der sker ude i foreningerne.

 

“STEM PERSONLIGT – det er DIN stemme der tæller”