BØRN OG UNGE

Jeg ønsker for Fremtidens Albertslund,
– at børn, unge og deres familier fortsat har en høj prioritet, nemlig

 • en by, hvor det er trygt og godt for børn og unge at vokse op i, og hvor de kan opleve det hele familieliv
 • en by, der tiltrækker børnefamilier, fordi vores rammer om det gode børneliv er bedre her end andre steder
 • en by, hvor vores børn og unge kan finde vej igennem et stærkt institutionsliv og uddannelsessystem
 • en by, hvor Folkeskolen har den nødvendige opbakning, både i økonomi, ord og handling
 • en by, hvor særligt skrøbelige børn og unge får den støtte og hjælp, der er nødvendig, for at klare dagligdagens udfordringer og inklusion.
 • en by, hvor læringsmiljøet er i højsædet, dvs bedre lys, lyd og luft i klasserum og fælleslokaler
 • en by, som har et stort udbud af fritidsaktiviteter
 • en by, som danner vores børn og unge som ansvarlige og nysgerrige borgere, der tager del i livet i byen
 • en by, hvor børn og unge oplever demokrati og ansvar i det miljø som omgiver dem
 • en by, hvor alle ungekommer i uddannelse og job
 • en by, som fortsat har ”Dyregården”, hvor alle børn har mulighed for, at opleve en bondegård med dyr, tæt på
 • en by, som har en ”Kulturskole” for børn og unge, hvor der f.eks. kan tilbydes undervisning i drama, litteratur og medier, – gerne sammen med Billedskolen.
 • en by, hvor vi sikrer, at “Forbrændingen”også i fremtiden, kan være en del af de unges musikliv.


Folkeskolen

Folkeskolen skal have den nødvendige opbakning, både i økonomi, ord og handling, til gavn for det enkelte barns inklusion og trivsel.

Alt for mange skrøbelige børn savner den nødvendige forståelse, for lige netop deres behov for støtte og hjælp til, at klare dagligdagens udfordringer.

Jeg mener, at det skal være frivilligt for skolerne, at vælge en kortere skoledag vel vidende, at der så må penge tilbage til SFO’en.

Jeg vil understøtte arbejdet på skolerne ved at forbedre de fysiske rammer. Børnene skal have bedre lys, lyd og luft. Det vil uden tvivl fremme elevernes trivsel og indlæring samt personalets og elevernes arbejdsmiljø. Indsatsen skal bygge ovenpå de fysiske forbedringer, som vi i Kommunalbestyrelsen allerede har besluttet.

Børnene skal også opleve et læringsmiljø med god akustik. Støjen skal mindskes på vores skoler, – for hårde gulve, vægge og lofter giver meget støj, dårligere trivsel og indlæring. Erfaringer fra skole-renoveringer viser, at en forbedret akustik fremmer trivslen og indlæringen.
Det er også vigtigt for indlæring og trivsel, at der er et godt lys i klassen. Ved at installere det rigtige lys kan man fremme indlæringen.
Og selvfølgelig betyder dårlig luft i klasselokalet også, at børn og unge har sværere ved koncentration og indlæring.

Alt dette er ikke nyt, – men så meget mere påtrængende, og vi må derfor snarest i den nye valgperiode i gang med at undersøge, hvilke skoler og lokaler, der har behov for f.eks. bedre ventilation og ikke tøve med, at få det gennemført.

 

“STEM PERSONLIGT – det er DIN stemme der tæller”